Werkwijze

De werkzaamheden voor de Stichting Audit Only worden uitgevoerd door accountants en medewerkers van deelnemende kantoren. De Stichting heeft een eigen compliance officer ingeschakeld welke toeziet op de juiste uitvoering van de opdrachten.